EHBO bij Kinderen

Kinderen zijn vliegensvlug en als het dan eens misgaat, dan wilt u toch de juiste Eerste Hulp kunnen verlenen.
Ook kan het zijn dat u bedrijfsmatig de cursus gaat volgen. Misschien werkt u op een kinderdagverblijf of in een peuterspeelzaal, op een school, in een vereniging en heeft u veel kinderen om u heen.
Tijdens de cursus krijgt u inzicht in de verschillen tussen zuigelingen, kinderen en volwassenen, die van belang zijn voor de eerstehulpverlening, zoals
– lichaamsbouw;
– gedrag van zuigelingen en kinderen bij ongeval en ziekte en de wijze waarop hierop het best kan worden gereageerd.
U leert hoe Eerste hulp te verlenen aan zuigelingen en kinderen bij stoornissen in de vitale functies en plaatselijke letsels, die veel bij zuigelingen en kinderen voorkomen.
U krijgt inzicht in de gevaren die in het bijzonder zuigelingen en kinderen bedreigen en de wijze waarop deze kunnen worden bestreden.