BLS/AED

AED

Plotseling dood, zonder voortekenen en vaak bij zich gezond wanende personen komt duizenden keren per jaar voor en is daarom een groot gezondheidsprobleem in Nederland.

Een ritmestoornis van het hart, het zogenoemde kamerfibrileren, ligt in ca. 80 – 90% van de gevallen aan deze plotselinge dood ten grondslag.

Het is bewezen dat het in een zo vroeg mogelijk stadium toedienen van een stroomstoot (zogenoemde defibrillatie) bijeen dergelijk hartritmestoornis, de overlevingskansen aanzienlijk verhoogt. Daarvoor geldt als regel dat elke drie minuten dat defibrillatie uitblijft, de kans op overleven halveert.

In Nederland is de aanrijtijd van de ambulance wettelijk maximaal 15 minuten en bij een circulatiestilstand buiten het ziekenhuis blijkt in het de praktijk gemiddeld ca. 10 minuten te zijn.

De Automatische Externe Defibrilator (AED) kan in handen van een niet-(para)medicus gebruikt worden voor het toedienen van een stroomstoot bij dodelijke hartritmestoornissen. Omdat het reanimeren een belangrijk onderdeel is voor het succesvol gebruik van een AED is het noodzakelijk dat u eerst een cursus gehad moeten hebben, waar reanimatie een onderdeel van is (een complete EHBO cursus met reanimatie, BHV, of BLS).

Tijdens de cursus AED wordt er aan het reanimeren zelf weinig extra aandacht meer besteed. Het is wel een onderdeel van de cursus, maar de handelingen van het reanimeren worden niet meer extra behandeld.

 

BLS

Binnen een Basiscursus Eerste Hulpverlener wordt ruim aandacht besteed aan de Basis Life Support,(BLS) of te wel Reanimatie.

Het is mogelijk om een aparte cursus BLS te volgen.

Misschien om een en ander nog eens op te frissen, of om deze cursus te doen, zonder dat u in het bezit bent van een geldig Eerste Hulpdiploma.

Tijdens deze cursus leert u, volgens de nieuwste richtlijnen, hoe u iemand kunt helpen die niet reageert, en onvoldoende ademhaalt of helemaal niet.

U leert om de ademhaling en de bloedsomloop voor deze persoon kunstmatig op gang te houden totdat professionele hulp arriveert.

Want als er in deze situatie niet onmiddellijk wordt gehandeld dan zal deze persoon overlijden.