AVG

In 2018 is een nieuwe Europese wet de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) van kracht geworden.

Het doel van de wet is om personen meer controle over het gebruik van hun eigen gegevens te geven. Ook wij als vereniging houden natuurlijk gegevens bij van onze leden, en deze wet is dan ook zeker van toepassing op ons.

In het“Reglement Gegevensbescherming EHBO-vereniging Veldhoven”hebben weaangegeven welke gegevens we voor welk doel gebruiken en hoe we daar mee omgaan.

Dit regelement is formeel vastgesteld in de algemene ledenvergadering van EHBO vereniging Veldhoven op 15 april 2019. Het bestuur, en in het bijzonder de bestuursleden die als beheerder zijn aangesteld, zien erop toe dat in overeenstemming met dit reglement zal worden gehandeld.

Klik HIER om het Beleid Gegevensbescherming te downloaden