AVG

Dit jaar is een nieuwe Europese wet de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) van kracht geworden.

Het doel van de wet is om personen meer controle over het gebruik van hun eigen gegevens te geven. Ook wij als vereniging houden natuurlijk gegevens bij van onze leden, en deze wet is dan ook zeker van toepassing op ons.

Als bestuur hebben we in een “privacyreglement” aangegeven welke gegevens we voor welk doel gebruiken en hoe we daar mee omgaan.

Het is nog in concept omdat dit reglement uiteraard nog vastgesteld dient te worden in de algemene ledenvergadering van EHBO vereniging Veldhoven in het voorjaar van 2019. Tot dat moment ziet het bestuur, en in het bijzonder de bestuursleden die als beheerder zijn aangesteld, erop toe dat in overeenstemming met dit reglement zal worden gehandeld. Voorstellen tot wijziging van dit reglement kunnen door de leden worden ingebracht tot uiterlijk 1 maand voor de eerstvolgende jaarvergadering.

 

Klik HIER om het Beleid Gegevensbescherming te downloaden